Cover Image of Easy Trading 1.9.3 APK

Easy Trading 1.9.3 APK

votes 4.2/5

The description about Easy Trading 1.9.3 APK

Easy Trading là công cụ hỗ trợ đầu tư hàng đầu Việt Nam. Cung cấp thông tin sớm nhất và các khuyến nghị hiệu quả nhất đến các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Với Easy Trading, các nhà đầu tư sẽ có công cụ hiệu quả để tối đa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Các chức năng chính của Easy Trading:

+ Nhận định thị trường: Cung cấp thông tin và nhận định thị trường hàng ngày đến các nhà đầu tư cả ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

+ Bảng giá trực tuyến: Cung cấp bảng giá trực tuyến tiện dụng nhất, đẹp nhất và hữu ích nhất.

+ Bảng giá phái sinh: Cung cấp bảng giá phái sinh tiện dụng nhất, đẹp nhất và hữu ích nhất.

+ SmartT30: Cung cấp danh mục lướt sóng T30 cho các nhà đầu tư hàng ngày (T3-T30) hiệu quả và nhanh nhất. Bao gồm: Vùng mua lợi thế nhất. Điểm chốt lời hiệu quả nhất.

+ Smart T365: Cung cấp danh mục nắm giữ cổ phiếu tốt trong trung hạn và dài hạn. Bao gồm : Vùng mua lợi thế nhất. Điểm chốt lời theo 3 mục tiêu định rõ trong tương lai.

+ Cảnh báo: Thông báo nhanh nhất về thông tin thị trường và các cảnh báo từng cổ phiếu đến nhà đầu tư theo biến động của thị trường.
Easy Trading is a tool to support investment in Vietnam. Provide information earliest and most effective recommendations to investors on Vietnam stock market.
Easy Trading, investors will have effective tools to maximize profit and minimize risk during trading on the stock market.

The main function of Easy Trading:

+ Market: Providing information and daily market commentary to investors both short term, medium term and long term on the stock market of Vietnam.

+ Prices Online: Provides online price list most convenient, most beautiful and most useful.

+ Pricing derivatives: Derivative price lists Providing the most convenient, most beautiful and most useful.

+ SmartT30: Provides surf T30 category for everyday investors (T3-T30) effective and fastest. Include: The purchase advantage. The most effective profit taking.

+ Smart T365: Provides portfolio holds good stocks in the medium term and long term. Include: The purchase advantage. Profit taking by 3 goals defined in the future.

+ Warning: Notice the fastest on the market information and individual stock alerts to investors in accordance with market fluctuations.

What's new

Xoá bỏ SmartT60 và SmartT365.
Cập nhật SmartVN.
Sửa lỗi giao diện.

Additional information

Update on
2018-10-12
Package name
com.edssglobal.easytrading
Version name
1.9.3
Installs
1.000++
File size
4.360.718 bytes
Category
BUSINESS
Requirements
Android 5.0+
Get it on
Content rating
Rated for 3+