close

Download Medrese Radyo APK

By since

Version: 1.1.0

update: 2 weeks

 • 5 stars

  603 Reviews

 • arrow_circle_down

  11.65MB

 • 3+

  Rated for 3+

 • 10K+

  Installs

Download APK now

Description

Program Özellikleri:

-5 dilde Risale-i Nur dinleme,
-Uygulamayı arka planda çalıştırabilme,
-Kilit ekranından ve bildirimlerden kontrol edebilme,
-Çalma/durdurma ve ses ayarlarını kulaklık butonlarından ve Bluetooth üzerinden bağlı cihazların butonlarından yapabilme,
-Uyku zamanlayıcısı ile otomatik kapanma zamanı belirleme,


Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir?

Tefsir iki kısımdır.

Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur'ân'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerin mânâlarını beyan ve izah ve ispat ederler.

İkinci kısım tefsir ise: Kur'ân'ın imanî olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zahir malûm tefsirler, bu kısmı bazan mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannid feylesofları da susturan bir mânevî tefsirdir.

Risale-i Nur sübjektif nazariye ve mütalâalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur'ân'ın hakikatlerini rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arzedilen bir külliyattır.

Risale-i Nur: Kur'ân âyetlerinin nurlu bir tefsiri. Baştan başa iman ve tevhid hakikatleriyle müberhen. Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış. Müsbet ilimlerle mücehhez. Vesveseli şüphecileri ikna ediyor. En avamdan en havassa kadar herkese hitap edip, en muannid feylesofları dahi teslime mecbur ediyor.

Risale-i Nur: Nurlu bir külliyat. Yüz otuz eser. Büyüklü küçüklü risaleler halinde. Asrın ihtiyaçlarına tam cevap verir. Aklı ve kalbi tatmin eder. Kur'ân-ı Kerim'in yirminci asırdaki—lâfzî değil—mânevî tefsiri...

İspat ediyor! Akla gelen bütün istifhamları... Zerreden güneşe kadar iman mertebelerini...

Vahdaniyet-i İlâhiyeyi... Nübüvvetin hakikatini...
Program Features:

- Listening to Risale-i Nur in 5 languages,
-Ability to run the application in the background,
- Control from lock screen and notifications,
- Ability to make play / stop and sound settings from the headset buttons and the buttons of the devices connected via Bluetooth,
- Automatic shutdown time determination with sleep timer,


What kind of a commentary is Risale-i Nur?

Tafsir has two parts.

One: As you know, they are interpretations that they declare, explain and prove the phrase of the Quran and the meanings of the words and sentences.

The second part is the interpretation: It is to declare, prove and explain the truths of the Quran, which are faithful, with strong incitement. This part is very important. Apparent commentaries sometimes say this part in a precise manner. However, Risale-i Nur is a spiritual interpretation that takes this second part directly as its basis and silences the muannid philosophers in a unique way.

Risale-i Nur is a collection that is presented to the benefit of humanity by explaining the truths of the Qur'an, which is our holy book that guides millions of people every century, in a rational and objective manner, without subjective theory and opinion.

Risale-i Nur: A luminous interpretation of the verses of the Quran. It is full of the truths of faith and oneness. Each class is prepared according to the understanding of the people. It is equipped with positive sciences. Convincing the suspicious skeptics. It appeals to everyone from the most common to the most pleasant, and obliges even the most muannid philosophers to surrender.

Risale-i Nur: A generous corpus. One hundred and thirty works. In treatises big and small. It fully meets the needs of the century. It satisfies the mind and heart. The spiritual interpretation of the Quran in the twentieth century - not literally ...

It proves! All the successions that come to mind ... the levels of faith from the speck to the sun ...

Vahdaniyet-i Divinity ... the truth of prophethood ...
Show more expand_more

Ratings and Reviews

arrow_forward
5

603
5
99%
4
1%
3
0%
2
0%
1
0%

About this app

Get it on:
Version name 1.1.0 for Android 4.1+
Installs 10K++
File size 12.219.481 bytes
Author
Update on 2021-02-19
App permissions view permissions
What's new Yeni diller eklendi, artık 10 farklı dilde yayın yapılıyor,
Okunan bahsin ana ekranda ve bildirimlerde görüntülenmesi sağlandı,
Bağlantı durumuna göre daha az veri kullanımına imkan veren ayarlar eklendi,
Uygulama tekrar açıldığında önceki dilden devam etme seçeneği getirildi,
Ayarlar menüsü eklendi,
Ses ayarı cihazın fiziki ses ayar tuşlarına devredildi,
Hata gidermeleri yapıldı,

Developer contact

expand_more
Download APK now

Versions

expand_more
Show more expand_more