Cover Image of Download Ma Kiếm Hiệp Duyên - Võ Lâm Dị Bản APK

Download Ma Kiếm Hiệp Duyên - Võ Lâm Dị Bản APK

1.2.0 for Android

NPH VTC Mobile

The description about Download Ma Kiếm Hiệp Duyên - Võ Lâm Dị Bản APK

Ma Kiếm Hiệp Duyên là game nhập vai dành cho những ai đã chán làm cao thủ võ lâm, muốn một lần thủ ác, nhập ma đồ sát toàn bộ giang hồ. Một Võ Lâm Dị Bản dành cho những Thiếu Hiệp Dị Biệt. Ma Kiếm Hiệp Duyên - Võ Lâm Dị Bản, Tẩu Hoả Nhập Ma, PK Nonstop.

TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC

1. Nhập Vai Ngũ Hiệp – Phân định Giang Hồ
Game có 5 Class nhân vật : Tu La, Thương Minh, Nguyệt Hồ thiên về kỹ năng vật lý, Thần Kiếm, Mặc Vũ thiên về pháp thuật. Mỗi class tương ứng với một yếu tố trong Ngũ Hành tương sinh : Thuỷ - Hoả - Lôi - Hồn - Ảo và đều có bộ kĩ năng đặc trưng riêng biệt.
+ Thuỷ : Thần Kiếm (Nữ) - Vũ khí: Kiếm - Pháp sư trị liệu, hỗ trợ đồng đội.
+ Hoả : Tu la (Nam) - Vũ khí: Kiếm - Sức phòng thủ lớn, bộ kỹ năng tấn công xung quanh và cận chiến.
+ Lôi : Mặc Vũ ( Nữ) - Vũ khí: Bảo Hạp - Pháp sư khống chế, tỉ lệ sát thương cao
+ Hồn : Thương Minh (Nam) – Vũ khí : Thương - Tỉ lệ bạo kích lớn, thích ám sát.
+ Ảo: Nguyệt Hồ (Nữ) – Vũ khí : Cung - Sát thủ tầm xa, tấn công liên tục.

2. Đa Dạng Các Chiến Trường liên Server:
Trận doanh chiến : chọn 1 trong 2 phe: Tiên - Ma để đánh với nhau, có tướng canh,
Mê cung: Chiến leo tầng, cạnh tranh gắt để dành cơ hội đi tiếp
Chiến trường 3vs3: liên server - ghép cặp theo tổ đội hoặc cá nhân để giao chiến.
Chiến trường 20vs20 : Đánh chiếm trụ, đòi hỏi kỹ năng PK và chiến thuật phân bổ
Và rất nhiều chiến trường khác chờ các thiếu hiệp đến so tài.

3. Tẩy Luyện Thuộc Tính – Gia Tăng Công Lực:
Tẩy luyện trang bị là cách để có thể nhanh chóng gia tăng công lực và phát triển dòng thuộc tính. Các thuộc tính tẩy luyện ngẫu nhiên như: Căn Cốt, Trí Lực, Sức Mạnh, Bạo Kích, Xuyên Kháng, Tốc Độ, HP, Hồi Máu, Né Tránh,... Phẩm chất trang bị càng cao xác suất tẩy được dòng đỏ càng lớn.

4. Bang Hội Tranh Hùng – Xưng Bá Cửu Châu:
Không giống những hệ thống bang hội mà ta đã biết đây là một hệ thống với sự phân cấp bậc một cách rõ ràng: Bang chủ, Bang phó, Trưởng lão, Đường chủ, Bang chúng. Và tùy theo chức vụ trong bang mà từng thành viên có quyền riêng. Ngoài ra, các hoạt động Liên đấu, Đột Kích, Đấu giá , Tiệc Rượu Bang , Săn Boss Dã Ngoại,…cũng là những hoạt động vô cùng đặc sắc mang lại vô vàn lợi ích cho a/e trong Bang hội.

5. Tổ đội 5 Slot – Nâng Cấp Giới Hạn:
Khác biệt ấn tượng so với các tựa game khác ở số lượng đi PT lên đến 5 người. Trong 1 số hoạt động phụ bản khó, các class sẽ có thể phát huy được các thế mạnh khác nhau: khống chế, hỗ trợ, tank, ám sát,… để hỗ trợ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ và nhận về nhiều lượng EXP, Bạc và các Trang bị. Ngoài ra, các tính năng nhỏ như đi theo, triệu hồi đồng đội… giúp việc đánh phụ bản đơn giản hơn rất nhiều và không làm tốn thời gian của người chơi

6. Chiến Sủng đồng hành - Chuyển Bại Thành Thắng:
Mỗi chiến Sủng có skill riêng, có thể set được 2 sủng cùng 1 lúc : 1 ra trận và 1 trợ chiến khác biệt so với các game khác. Skill sẽ là skill buff hoặc công tùy vào loại Sủng. Đồng thời có thể tẩy luyện để tăng sao, nâng bậc cho sủng giúp tăng lực chiến. Có 5 cấp sao, khi tăng sao sẽ có tỉ lệ tạo ra sủng biến dị, thay đổi ngoại hình sủng

Ma Kiếm Hiệp Duyên - Võ Lâm Dị Bản, Tẩu Hoả Nhập Ma, PK Nonstop. Game do VTC Mobile phát hành.
Ghost Sword Hiep Duyen is an RPG for those who are tired of being a martial artist, want to once kill an evil, enter the murder of the whole Gypsy. A Martial Arts Edition for Young People. Ghost Sword Hiep Duyen - Vo Lam Di Ban, Magic Fire, PK Nonstop.

SPECIAL FEATURES

1. Role-Playing Ngu Hiep - Identifying Giang Ho
The game has 5 character classes: Tu La, Thuong Minh, Nguyet Ho, who specialize in physical skills, Sword God, Mac Dance in favor of magic. Each class corresponds to an element in the Five Elements Mutual Generation: Water - Fire - Lightning - Soul - Fantasy and each has its own unique set of skills.
+ Thuy: God Sword (Female) - Weapon: Sword - Mage healer and teammate.
+ Fire: Tu la (Male) - Weapon: Sword - Great defensive power, skill sets around and melee attack.
+ Lightning: Mac Dance (Female) - Weapon: Bao Hap - Magician controls, high damage rate
+ Soul: Thuong Minh (Male) - Weapon: Spear - High rate of violent assault, like assassination.
+ Fantasy: Nguyệt Hồ (Female) - Weapon: Bow - Long-range Assassin, continuous attack.

2. Diverse Inter-Server Battlefields:
Battle battle: choose 1 of 2 factions: Fairy - Ma to fight with each other, with guards,
Labyrinth: The fighting climbs the floor, fiercely competing for the opportunity to continue
3vs3 battlefield: inter-server - pairing with teams or individuals to fight.
20vs20 Battlefield: Battling towers, requiring PK skills and allocation tactics
And many other battlefields are waiting for the underdogs to compete.

3. Strengthening Properties - Increasing Force:
Training equipment is a way to quickly increase the effort and develop the attribute line. The random cleansing properties such as Base, Intellect, Strength, Raid, Piercing Resistance, Speed, HP, Heal, Dodge, ... The higher the equipment's ability to erase the red line greater.

4. Hung Hung - Hoi Ba Cuu Chau guild:
Unlike the guild systems we already know, this is a system with a clear hierarchy: the Master, Vice Leader, Elder, Master, and them. And depending on the position in the state, each member has his or her own right. In addition, the activities of Federation, Raid, Auction, Bang Banquet, Boss Hunting Picnic, ... are also extremely special activities that bring countless benefits to a / e in the Guild.

5. 5 Slot Squadron - Limited Upgrade:
Impressive difference from other titles in the number of going to PT up to 5 people. In some difficult sub-activities, the classes will be able to promote different strengths: control, support, tank, assassination, ... to support each other to complete missions and receive a lot of EXP. , Silver and Equipment. In addition, the small features such as follow, summon teammates ... help the supplement play a lot simpler and do not waste time of the player

 6. Companion Charisma - Transfer to Thanh Thanh:
Each charismatic skill has its own, can set 2 charisms at the same time: 1 to the battle and 1 battle different from other games. Skill will be buff or attack skill depending on the type of Charisma. At the same time, it is possible to train to increase the stars, raising the rank for charisma to increase combat power. There are 5 star levels, when increasing stars there will be a rate of creating mutant charisma, changing charismatic appearance

Ghost Sword Hiep Duyen - Vo Lam Di Ban, Magic Fire, PK Nonstop. Game released by VTC Mobile.
Load More
What's new?

1. Phiên bản mới Cự Long Giáng Thế, đa dạng thêm nhiều loại Sủng!
2. Cập nhật trang bị Sủng: Sủng giờ đây có thể mặc trang bị, tăng cường thuộc tính.
3. Mở khóa Chiến trường Boss Thế Giới, PvP không giới hạn!
4. Áo hóa tọa kỵ mới và nhiều thời trang mới.
5. Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, mở auto cho một số hoạt động, tăng thêm emoji,...

Additional Information

Category: GAME_ROLE_PLAYING

Publish Date:

Latest Version: 1.2.0

Get it on: #

Requirements: Android 4.0.3+

Previous versions