close

Download Việt-Úc SFS APK

By since

Version: 0.3.2 Pack 2.1

update: 3 days

 • NAN stars

  0 Reviews

 • arrow_circle_down

  3.46MB

 • +

  Rated for +

 • 5+

  Installs

Download APK now

Description

Hỗ trợ theo dõi nhật ký vụ nuôi và phiếu yêu cầu TTP.
Support to keep track of crop log and TTP request form.
Show more expand_more

Ratings and Reviews

arrow_forward
NAN

0
5
NAN%
4
NAN%
3
NAN%
2
NAN%
1
NAN%

About this app

Get it on:
Version name 0.3.2 Pack 2.1 for Android 7.0+
Installs 5++
File size 3.631.015 bytes
Author
Update on 2021-01-13
App permissions view permissions
What's new - cập nhật số lượng tối đa cho thức ăn và men.
- trải nghiệm thử giao diện phiếu yêu cầu các loại

Developer contact

expand_more
Download APK now