Cover Image of Download Alle Mot 1 APK

Download Alle Mot 1 APK

1.1.10 for Android

NRK

The description about Download Alle Mot 1 APK

Spel med når Alle mot 1 går på NRK1 på laurdagar.

Du deltek ved å svare i appen og kjempar saman med andre sjåarar mot deltakaren i studio. Dersom du er heldig kan du vinne pengepremien på opp til 100 000 kroner.

Programmet handlar om å gjette nærast riktig svar på rare, morosame og spektakulære eksperiment som:
Kor lang tid tek det å dela ein bil i to?
Kor mange meter klarar ein klatrar å klatra opp eit tau?

Det er sjølvsagt heilt gratis å delta vi Alle mot 1-appen.
Du kan spela med kvar laurdag frå 22. februar til 25. april 2020, med unntak av 28. mars.

Alle kan delta men du må registrere telefonnummer og vere fylt 13 år for å kunne vinne pengepremien.
Telefonnummeret blir kun brukt til å kontakte vinnaren, som blir trekt ut blant registrerte spelarar.

Dersom du registrerer deg vil du hjelpe oss med, og vere ein del av, statistikk over korleis Noreg gjer det undervegs i programmet. Vi håpar du tek deg tid til dette, men det er ikkje eit krav for å delta i spelet.

Dersom du opplever problem med spelet, kan du kontakte oss på: [email protected]
Play with when All Against 1 goes on NRK1 on Saturdays.
 
You share by responding in the app and competing with other drivers against the studio participant. If you are lucky you can win the cash prize of up to NOK 100,000.
 
The program is about guessing just about the right answer to weird, fun and spectacular experiments like:
How long does it take to split a car in two?
How many meters can a climber manage to climb a rope?
 
Of course, it is absolutely free to join us All Against the 1 app.
You can play with Saturday from February 22 to April 25, 2020, with the exception of March 28.
 
Everyone can participate but you must register your phone number and be 13 years old to win the cash prize.
The phone number is only used to contact the winner, which is extracted from registered players.
 
If you register you will help us with, and be part of, statistics on how Norway does it underway in the program. We hope you take the time to do this, but there is no requirement to participate in the game.
 
If you experience a problem with the game, please contact us at: [email protected]
Load More
What's new?

Oppdateringer og forbedringer

Additional Information

Category: ENTERTAINMENT

Publish Date:

Latest Version: 1.1.10

Get it on: #

Requirements: Android 5.0+

Previous versions